+
سالن ورزشی ووشو در گافر و پارامون به کجا رسید؟ / قرارگاه پیشرفت سپاه پای کار زیرسازی
خبرها / استان ها / هرمزگان

سالن ورزشی ووشو در گافر و پارامون به کجا رسید؟ / قرارگاه پیشرفت سپاه پای کار زیرسازی

به گفته دبیر فدراسیون ووشو، سازه سالن ورزشی گافر و پارامون خریداری و آماده شده است و به محض تکمیل زیرسازی لازم، برای نصب به منطقه اعزام خواهد شد. به گزارش رزم پرس، اواخر سال 98 بود که با توجه به علاقه فراوان جمع زیادی از نوجوانان و جوانان بشاگردی به رشته
بالا