1
نکات مثبت و منفی آخرین مرحله کاراته وان پسران ایران
خبرها / اخبار ویژه / یادداشت ها

نکات مثبت و منفی آخرین مرحله کاراته وان پسران ایران

سومین دوره از سومین مرحله لیگ کاراته وان به ایستگاه پایانی خود رسید.به گزارش رزم پرس، آخرین دوره مسابقات کاراته وان آقایان در تاریخ ۱۴ الی ۱۷ تیرماه در زنجان به ایستگاه پایانی خود رسید این دوره از مسابقات در حالی به پایان رسید که کاراته ایران اردو نشینان تیم
بالا